سایپا و پارس خودرو و زامیاد

لنت جلو پراید پی-کی
لنت عقب پراید
لنت جلو تیبا (طرح بوش)
لنت عقب تیبا (طرح بوش)
جلو تیبا طرح ریو
لنت جلو آریو
لنت جلو ریو
لنت جلو تندر 90
لنت عقب تندر 90