نکات طلایی

1. آغاز تعویض ترمز

دیسک و لنت های ترمز را از لحاظ اینکه آیا به حد سایش رسیده اند یا خیر، بررسی کنید. قبل از تعویض لنت ترمز، باید تمامی قطعات مربوط به محور و سیستم هیدرولیکی کنترل شده و…
 باید تمامی قطعات آسیب دیده تعویض گردند.

2. اندازه گیری ضخامت دیسک ترمز

دیسک ترمز را با کولیسی مناسب اندازه گیری کنید.
به حداقل ضخامت توجه شود.
 توجه داشته باشید که ضخامت دیسک نباید تا پایان عمر مفید لنت های نو از حداقل ضخامت مجاز کمتر شود. بر اساس نوع سیستم ترمز، باید بلبرینگ چرخ و یا سنسور حلقه ای (کونیک بلبرینگ) تعویض شود.

3. زنگ زدایی از سطح تماس و توپی چرخ

پس از برداشتن دیسک های ترمز قدیمی باید سطح تماس و لبه های توپی چرخ به کمک وسیله ای مناسب (مانند برس سیمی، سمباده کاغذی و غیره) کاملا زنگ زدائی شود.
 مراقب باشید در هنگام تمیز کردن به توپی چرخ آسیب نرسانید.
کالیپر ترمز که هنوز به سیستم هیدرولیک متصل است باید به گونه ای سفت شده باشد که هیچ فشاری به لوله ترمز نیاورد.

4. پاک کردن سطح تماس و توپی چرخ

 برای تمیز کردن سطوح تماس فلزی از اسپری پاک کننده و براق کننده استفاده کنید.
توصیه می شود جهت اطمینان از عدم خوردگی و آسیب دیدگی، توپی چرخ پاکیزه شده را به کمک وسیله اندازه گیری مناسبی (ساعت اندازه گیری شیطانکی همراه با پایه) کنترل کرده و صفحه نگهدارنده توپی چرخ را از نظر پاکیزگی و صدمات احتمالی کنترل کنید.

5. صفحه نگهدارنده سیلندر نرمز و شفت راهنما را زنگزدایی نمایید

 با توجه به نوع طراحی، بوسیله برس سیمی یا سوهان سفت اقدام به زنگ زدایی و پاک نمودن مواد چسبنده از روی براکت کالیپر و میله های راهنما نمایید.
توجه داشته باشید که هنگام نظافت، به صفحه نگهدارنده کالیپر ترمز آسیب نرسانده و آسیب دیدگی و صدمات احتمالی را با چشم کنترل کنید.

6. گریسکاری سطوح راهنمای سیلندر ترمز

 سطوح راهنمای تمیز شده ی سیلندر ترمز را به کمک گریس حرارتی فاقد مواد جامد (فاقد فلز) چرب نمایید.
توجه کنید از کرم مسی (Copper paste) استفاده نکنید.

7. نصب دیسک ترمز

دیسک ترمز نو را بر روی توپی چرخ قرار داده و با توجه به نوع سیستم آن را به کمک پیچ هایش محکم کنید.
 توصیه می شود دیسک نصب شده را به کمک گیج ساعتی کنترل کنید طوریکه ساعت اندازه گیری در حدود 15میلیمتر پایین تر از لبه بیرونی باشد. بهتر است این اندازه گیری روی چرخ سوار شده انجام شود.

8. پیستون ترمز را به حالت اولیه خود برگردانید

 جهت جلوگیری از فشردگی و تابیدگی پیستون همیشه باید آن را به کمک ابزار مخصوص به حالت اولیه برگردانید.
جهت انجام این عمل باید به نوع کالیپر و یا سیستم ترمز، الزامات کارخانه سازنده و ابزار توصیه شده توسط آنها توجه نمایید.

9. گریسکاری نقاط اتصالی

 کرم های چرب ضد صدا و فاقد فلزات را بر پشت صفحه لنت های ترمز همچون شیم و یا پوشش های صداگیر استعمال نکنید.
گریس کاری فقط برای نقاط اتصالی بین لنت و شفت راهنما ضروری است.بکارگیری توصیه ها و راهنمایی های سازندگان خودرو و قطعات آن در تمامی مراحل تعمیر ضروری است.